ภัตตาคารตูลู่ ภาคภูมิใจและเป็นเกียรติ ที่ได้ถูกรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำต่างๆ

 

รับรองคุณภาพของอาหาร

GMP

By SGS (Thailand)

รับรองความปลอดภัยของอาหาร

HACCP

By SGS (Thailand)

บริการเป็นเลิศ

Certificate of Excellence 2018

By TripAdvisor

รับรองคุณภาพของอาหาร

GMP

By SGS (Thailand)

รับรองความปลอดภัยของอาหาร

HACCP

By SGS (Thailand)

ของดีเชียงใหม่

Chiang Mai Top 10 Awards

By The Chiang Mai of Commerce

อาหารสะอาด รสชาติอร่อย

Clean Food Good Taste

By Ministry of Public Health

มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

Clean Food Good Health Plus+

By Ministry of Public Health