จัดเลี้ยงนอกสถานที่ (Tulou Catering)

ภัตตาคารตูลู่ รับจัดเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่
โต๊ะจีน บุฟเฟต์ งานเลี้ยง งานแต่งงาน ประชุมสัมมนา ฯลฯ

♦ บริการแบบครบวงจร
♦ อาหารหลากหลาย
♦ อาหารสะอาด ปลอดภัย

“เราจะทำให้ทุกงานของคุณประสบความสำเร็จ”

เลือกรูปแบบการจัดงานเลี้ยงแทนคำขอบคุณในแบบที่คุณชอบ

งานจัดเลี้ยงสำหรับโรงงานหรือบริษัท

รองรับการจัดงานเลี้ยง
ระดับโรงงาน บริษัท หรือองค์กรขนาดใหญ่

รองรับได้สูงสุด: 50 – 5,000 ท่าน
รูปแบบอาหาร: จีน ไทย นานาชาติ
รูปแบบการให้บริการ: ส่วนตัว โต๊ะจีน บุฟเฟต์ ค็อกเทล

งานจัดเลี้ยงสำหรับสถาบันการศึกษา

รองรับการจัดงานเลี้ยง
ในมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันการศึกษา

รองรับได้สูงสุด: 50 – 5,000 ท่าน
รูปแบบอาหาร: จีน ไทย นานาชาติ
รูปแบบการให้บริการ: ส่วนตัว โต๊ะจีน บุฟเฟต์ ค็อกเทล

งานจัดเลี้ยงสำหรับ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานสมาคมต่าง ๆ

รองรับการจัดงานเลี้ยง
หน่วยงาน สมาคม 

รองรับได้สูงสุด: 50 ท่านขึ้นไป
รูปแบบอาหาร: จีน ไทย นานาชาติ
รูปแบบการให้บริการ: ส่วนตัว โต๊ะจีน บุฟเฟต์ ค็อกเทล

งานจัดเลี้ยงสำหรับ
การประชุมสัมมนา

รองรับการจัดงานเลี้ยง
ทั่วไปทุกรูปแบบ

รองรับได้สูงสุด: 50 – 5,000 ท่าน
รูปแบบอาหาร: จีน ไทย นานาชาติ
รูปแบบการให้บริการ: ส่วนตัว โต๊ะจีน บุฟเฟต์ ค็อกเทล