Ballrooms

ห้องจัดเลี้ยง เหมาะกับงานทุกรูปแบบ งานแต่งงาน ประชุมสัมมนา เลี้ยงฉลอง วันเกิด เปิดตัวสินค้า ฯลฯ
สามารถจัดโต๊ะได้หลากหลายแบบ อาทิ โต๊ะจีนกลม เธียเตอร์ คลาสรูม รูปตัวยู

ห้อง B1 - ดับเบิล แฮปปี้เนส

ห้องดับเบิล แฮปปี้เนส หรือ B1 (ชั้น 2) ห้องบอลรูมขนาดใหญ่ รองรับแขกได้สูงสุด 300 ท่าน

ห้อง B2 - ฟูลมูน วิช

ห้องฟูลมูน วิช หรือ B2 (ชั้น 3) ห้องบอลรูมกลาง รองรับแขกได้สูงสุด 100 ท่าน