โถงอาหารแปดเซียน ชั้น 1

โถงห้องอาหาร ชั้น 1 กว้างขวาง รองรับได้สูงสุด 400 ท่าน พร้อมเวที และจอแอลอีดีขนาดใหญ่