ตูลู่ (ถู่โหลว) คืออะไร?

ตูลู่ อาคารทรงกลมคล้ายป้อมปราการที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแห่งนี้ เป็นผลงานของชาวจีนฮากกา และมักถูกเรียกว่าที่พักคอนโดมิเดียมแห่งแรกของโลก ตัวอาคารสร้างขึ้นจากดินและฟางข้าวแ ต่ละชั้นล้วนเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจีนฮากกา แต่ละครอบครัวในตูลู่จะมาพบปะกันบริเวณใจกลางของอาคารเพื่อทำกิจกรรม เฉลิมฉลอง และรับประทาอาหารร่วมกัน สถาปัตยกรรมของตูลู่ไม่ได้ออกแบบเพื่อป้องกันจากผู้บุกรุกภายนอกเท่านั้น แต่ยังถูกสร้างให้สอดคล้องตามหลักโหราศาสตร์ฮวงจุ้ย ซึ่งช่วยสร้างการไหลของพลังงานแห่งชีวิต สร้างความสุขสงบ ตลอดไปจนถึงการปัดเป่าวิญญาณชั่วร้ายให้ออกไป อาคารบ้านดินแห่งนี้ได้ถูกองค์กรยูเนสโกจารึกไว้เป็นมรดทางประวัติศาสตร์ของโลกเมื่อปี พ.ศ. 2551ตูลู่แห่งแรกในเชียงใหม่กำเนิดขึ้นตามรอยวัฒนธรรมเก่าแก่ของจีน และถูกออกแบบตามหลักโหราศาสตร์ฮวงจุ้ย ใช้พลังงานแห่งชีวิตหรือ “พลังแหล่งชี่” สร้างความสมดุลระหว่างพลังแห่งจักรวาล ผืนแผ่นดินโลก และมนุษย์ให้ไหลเวียนอยู่ล้อมรอบตัวอาคารตลอดเวลา ตูลู่เชียงใหม่ขอมอบบรรยากาศแห่ง ความมงคล ความสงบ และความสุขที่พร้อมจะนำพาทุกชุมชน ทุกครอบครัว และผองเพื่อนมาร่วมกันเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความผาสุกของชีวิตเพราะตูลู่คือสถานที่แห่งการแบ่งปันและความเบิกบาน


สำรองที่นั่ง โทร: +66 (0)53 200 888

อัครสถานแห่งโชคและความสุข ด้วยความจุขนาดใหญ่รองรับบริการ การจัดงานแต่งงาน จัดเลี้ยง ปาร์ตี้ ประชุม และสัมมนา